DORADZTWO
/ USŁUGI PRAWNE

W obliczu powszechnej inflacji prawa, również jeździectwo i hodowla stają się dziedzinami coraz silniej reglamentowanymi, zarówno przez przepisy prawa powszechnego, jak i regulacje ustanawiane przez poszczególne związki sportowe i hodowlane. Sprawne poruszanie się w rosnącym gąszczu przepisów wymaga profesjonalnej pomocy prawnej, która właściwie zabezpieczy Państwa interesy np. w przypadku zawierania umów sprzedaży koni, gdzie w ostatnim czasie kupujący coraz częściej korzystają z przepisów dotyczących rękojmi za wady, co może wywołać daleko idące konsekwencje.


Tym działem kieruje Mateusz, absolwent prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, a obecnie aplikant adwokacki. Szeroką wiedzę teoretyczną wspomaga kilkunastoma latami doświadczenia i doskonałą znajomością specyfiki branży. W przypadku konieczności wystąpienia

aktualności
  • POLSKI/ENGLISH
  • Mateusz Cichoń
  • ul.Anieli Krzywoń
  • 41-922 Radzionków
  • m:+48 606 189 090
  • e:biuro@cichonservices.pl